Feiten en cijfers over Natuurbegraven in Nederland

We hebben gemerkt dat er veel onduidelijkheid is over natuurbegraven. Een deel van die onduidelijkheid komt door verkeerde informatie. Tijd om de feiten en cijfers over natuurbegraafplaatsen in Nederland eens op een rij te zetten.

 

Cremeren, begraven en natuurbegraven

Sinds 2011 worden er op Nederlandse natuurbegraafplaatsen mensen begraven. In 2016 waren dat er 617. Ter vergelijking: in dat jaar werden bijna 55.000 mensen op een reguliere begraafplaats begraven.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Crematie 77465 79182 83379 86018 85493 93160 93923 96688 100089
Begraven 58593 56549 57402 55080 53381 53528 54457 52530 53160
Natuurbegraven 0 10 32 147 349 446 617 809 960
Totaal 136058 135741 140813 141245 139223 147134 148997 150027 153249
%natuurbegraven 0,00% 0,01% 0,02% 0,10% 0,25% 0,30% 0,41% 0,54% 0,63%

 

Aantal natuurbegraafplaatsen in Nederland

Op dit moment zijn er 23 natuurbegraafplaatsen in Nederland. Er is een aantal initiatieven voor de start van een natuurbegraafplaats. Het aantal natuurbegraafplaatsen maakt 0,5% uit van het totaal aantal begraafplaatsen in Nederland. Daarnaast is er een aantal begraafplaatsen met een natuurlijk karakter, die soms de term natuurbegraafplaats hanteren. 

Begraafplaatsen Aantal  
Gemeentelijk 1492 33,82%
Oorlogsbegraafplaats 31 0,70%
Protestants 938 21,27%
Katholiek 1279 29,00%
Joods 237 5,37%
Islamitisch 2 0,05%
Particulier 251 5,69%
Geruimd 158 3,58%
Natuurbegraafplaatsen 23 0,52%
     
Totaal 4411  
Bron: Stichting Dodenakkers
   

Natuurbegraafplaatsen en natuurbeheer

In veel gevallen komen de opbrengsten van natuurbegraafplaatsen ten goede aan het natuurbeheer van een veel groter gebied dan de natuurbegraafplaats zelf. Soms is dat duidelijk herleidbaar, zoals bijvoorbeeld bij Hillig Meer in Drenthe of Reiderwolde in Friesland. Maar in andere gevallen komt een groot deel van de opbrengsten ten goede aan een grote natuurorganisatie zoals Natuurmonumenten. Dan is minder duidelijk aan te wijzen hoe groot het oppervlakte natuur is dat gebaat is bij natuurbegraven.

Natuur in Nederland Ha  
Bossen/natuur 344000  
Natuurbegraafplaatsen 400 0,12%
Aantal ha natuur dat mede dankzij natuurbegraven wordt onderhouden: 1700 0,5%

Onderdeel van de gedragscode is dat de natuurbegraafplaats zich inzet voor duurzaam natuurbeheer. Onder het kopje » Leden kunt u kijken welke natuurbegraafplaats het dichtst bij u in de buurt is.