Brana - Branchevereniging Natuurbegraafplaatsen Nederland

Actueel

Overzicht nieuws

Reactie op de Commentaarnota Omgevingsvisie en omgevingsverordening Actualisatie 2016 Gelderland

Lees hier de officiële reactie van BRANA op de Commentaarnota Omgevingsvisie en omgevingsverordening Actualisatie 2016 Gelderland zoals wijdie hebben ingediend tijdens de hoorzitten op 4 januari 2017.

Zienswijze concept actualisatie omgevingsplan Gelderlan

De Provincie Gelderland wil natuurbegraven mogelijk maken in de Gelderse natuur. De provincie stelt echter zodanige voorwaarden dat een verantwoorde bedrijfsvoering welhaast onmogelijk wordt. In haar zienswijze op het concept van de actualisatie omgevingsplan Gelderland, geeft BRANA aan, hoe de natuur behouden en versterkt kan worden en natuurbegraven op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Natuurbegraafplaatsen nemen flink in aantal toe

De natuurbegraafplaats is bezig met een opmars in Nederland. Begraven zonder grafsteen in een natuurgebied is voor een kleine groep nu al een aantrekkelijke optie.

Contact

Woordvoering en externe contacten:


Walter Kooy
Bemuurde Weerd 12
OZ, 3514 AN
T 06 46294987
walterkooy@outlook.com 

Reactie op de Commentaarnota Omgevingsvisie en omgevingsverordening Actualisatie 2016 Gelderland

11-01-2017

Lees hier de officiële reactie van BRANA op de Commentaarnota Omgevingsvisie en omgevingsverordening Actualisatie 2016 Gelderland zoals wijdie hebben ingediend tijdens de hoorzitten op 4 januari 2017.

Follow us

Facebook
Twitter
Linkedin