Brana - Branchevereniging Natuurbegraafplaatsen Nederland

Direct to

Titel highlights

Dossiers

Brana werkt aan:

 
Certificering van echte natuurbegraafplaatsen.
Naast het feit dat iedere echte natuurbegraafplaats gecertificeerd moet zijn als natuurbeheerder, werkt Brana ook aan het ontwikkelen van een toetsingskader om de integrale kwaliteit van de organisatie te kunnen vaststellen.

Monitoring van effecten van natuurbegraven op de natuur
Verantwoord natuurbeheer is een kernactiviteit van elk Brana lid. Brana werkt aan een instrument waarmee de effecten van natuurbegraven op de natuur onafhankelijk en integraal kunnen worden vastgesteld.

Passende wet- en regelgeving voor echte natuurbegraafplaatsen
In het belang van een verantwoord maatschappelijk en economisch functioneren van de Brana leden onderhoudt Brana contacten met overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties. Het doel daarbij is knelpunten en belemmeringen op gebied van wet- en regelgeving weg te nemen of te verminderen.

Contact

Woordvoering en externe contacten:


Walter Kooy
Bemuurde Weerd 12
OZ, 3514 AN
T 06 46294987
walterkooy@outlook.com 

Reactie op de Commentaarnota Omgevingsvisie en omgevingsverordening Actualisatie 2016 Gelderland

11-01-2017

Lees hier de officiële reactie van BRANA op de Commentaarnota Omgevingsvisie en omgevingsverordening Actualisatie 2016 Gelderland zoals wijdie hebben ingediend tijdens de hoorzitten op 4 januari 2017.

Follow us

Facebook
Twitter
Linkedin