Brana - Branchevereniging Natuurbegraafplaatsen Nederland

Over Brana

Over Brana

Belangrijkste motief om BRANA op te richten is het grote belang dat de initiatiefnemers hechten aan kwaliteitsborging van natuur in relatie tot natuurbegraven. Daarnaast achten zij het van belang dat duidelijk is hoe de wederzijdse rechten en plichten rondom het verleende grafrecht voor onbepaalde tijd zijn geregeld.
 
De Brana leden zijn zelfstandige natuurbegraafplaatsen die aan de volgende criteria voldoen:
  1. De natuurbegraafplaats heeft een planologische dubbelbestemming: natuurgebied en natuurbegraafplaats;
  2. Zij heeft een gemeente vergunning om een begraafplaats te mogen exploiteren;
  3. Het is een particuliere onderneming die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen herkenbaar in beleid en praktijk praktiseert;
  4. In het beleid staat de verbinding van de mens met de maatschappij, de natuur en de cultuur centraal. De ‘eeuwige grafrust’ maakt daar deel van uit;
  5. De organisatie werkt met een vastgesteld en toetsbaar natuurbeleidsplan;
  6. De organisatie is gecertificeerd als natuurbeheerder;
  7. De natuurbegraafplaats is aangesloten bij de LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen).
 
Deze zeven criteria zijn verder uitgewerkt in de Brana gedragscode. Leden van Brana worden periodiek getoetst door het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) op basis van deze gedragscode.

Contact

Woordvoering en externe contacten:


Walter Kooy
Bemuurde Weerd 12
OZ, 3514 AN
T 06 46294987
walterkooy@outlook.com 

Reactie op de Commentaarnota Omgevingsvisie en omgevingsverordening Actualisatie 2016 Gelderland

11-01-2017

Lees hier de officiële reactie van BRANA op de Commentaarnota Omgevingsvisie en omgevingsverordening Actualisatie 2016 Gelderland zoals wijdie hebben ingediend tijdens de hoorzitten op 4 januari 2017.

Follow us

Facebook
Twitter
Linkedin